آزمایشگاه های همکار آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران
1

لیست آزمایشگاه های همکار استانی

نام آزمایشگاه فرآورده‌های قابل آزمون تلفن
ارم هادی نور برق و الکترونیک (سیم برق) 087-35155048
آبریزان سازه زریبار اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-34529704
آزما طرح زاگرس ساختمانی و معدنی (بتن آماده، سنگدانه، خاک) 087-33625805
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان ساختمانی و معدنی (بتن آماده، انواع سنگدانه، آجر رسی، موزائیک، خاک و کاشی) 087-33620487
پاک آرا سنندج صنایع غذایی و میکروبیولوژی (صنایع لبنی) 087-33383293
پنجره آریا ساختمانی و معدنی (تست پروفیل‌های U-PVC) 087-33384466
پویا راهکار کیان اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-33232780
تحلیل خاک و پی ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33184885
جهاد زمزم شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پلی اتیلن) 087-33383518
خاک و بتن کردستان ساختمانی و معدنی (بتن و انواع سنگدانه) 087-33383766
راژ سازه گستر اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش (وسایل توزین) 087-33155344
رامان خاک و پی ساختمانی و معدنی (بتن، سنگدانه و آسفالت) 087-33243283
زاگرس پلاست غرب شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن) 087-35247114
زرین بنا پارسیان ساختمانی و معدنی (تست پروفیل‌های U-PVC و HPVC) 087-35155009
ساخت آزما ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33565384
سنجش پی ساختمانی و معدنی (بتن آماده) 087-33225149
سیمان کردستان ساختمانی و معدنی (سیمان) 087-38238005
کیفیت پژوهان باختر شیمی و پتروشیمی (فرآورده‌های نفتی) 087-33231337
کیفیت آزمای کردستان شیمی و پتروشیمی (تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی) 087-34662572
معاونت بهبود دام سازمان جهاد کشاورزی صنایع غذایی و کشاورزی (خوراک دام و طیور) 087-33661671
نیک پلیمر شیمی و پتروشیمی (لوله‌های پی وی سی) 087-36323481