اداره نظارت بر اجرای استاندارد 1- استانداردسازی آسانسور
2- استانداردسازی شهربازی
3- صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
4- صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی
5- شرکت های تائید سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه معاینه فنی خودرو