اداره نظارت بر اجرای استاندارد 1- استانداردسازی آسانسور
2- استانداردسازی شهربازی
3- صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
4- صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی
5- ارزیابی و صدور، تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان

5- شرکت های تائید سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه معاینه فنی موتورخانه
فرم اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد