مدیرکلنام و نام خانوادگی:
ژیلا یزدانی
تولد:
در سال 1351 در مشهد، خراسان رضوی
سکونت:
ازسال 1374در سنندج، استان کردستان
نشانی و تلفن تماس:
سنندج- سایت اداری- اداره کل استاندارد استان کردستان- تلفن: 08733284930- فاکس: 08733284931
سوابق تحصیلی:
اخذ مدرک کارشناسی شیمی کاربردی در سال 1373 با کسب رتبه اول از دانشگاه سیستان و بلوچستان
اخذ مدرک کارشناسی ارشد شیمی فیزیک در سال 1376 با کسب رتبه اول از دانشگاه رازی

سوابق اجرایی:
1378: کارشناس امور استاندارد 
1383: رئیس اداره امور آزمایشگاه ها
1386: رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
1391: معاون ارزیابی انطباق
1394: معاون استانداردسازی و آموزش
1398: مدیر کل اداره استاندارد استان کردستان

فعالیت های علمی و پژوهشی:
چاپ 31 مورد مقاله در ماهنامه و مجلات مختلف
رئیس کمیسیون های فنی 9 مورد تدوین استاندارد ملی
دبیر کمیسیون های فنی 27 مورد تدوین استاندارد ملی
عضو کمیسیون های فنی 80 مورد تدوین استاندارد ملی
ویراستار تدوین در رشته صنایع شیمیایی، مواد معدنی و محیط زیست دفتر امور تدوین استاندارد و انجام ویراستاری 44 مورد تدوین استاندارد