این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی "کالای استاندارد ایرانی می‌خرم"