کدام فناوری ها برای زندگی سبز به ما کمک می کنند؟

با توجه به خیز کمبود انرژی و گرمایش جهانی، در حال حاضر کشورها توجه بیشتری به فناوری های انرژی پاک و استفاده از فناوری سبز در صنایع دارند. نسخه ماه مه/ژوئن 2019 مجله ایزوفوکوس به هرچیز پاک، سبز و پایدار اختصاص دارد.

مدیرعامل شورای استاندارد های کانادا، چانتال گوآی، در مقدمه سخنرانی خود اینگونه می نویسد: "نیاز به انطباق با تغییرات آب و هوایی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. فرصتی برای نوآوری محیاست تا فناوری های بینه زندگی سبز را ارائه داده و مطمئن شویم که محیط زیست ساخته شده، انعطاف پذیر است.

نسخه اخیر مجله ایزوفوکوس تجزیه و تحلیل دقیقی از مسائل کلیدی ارائه می دهد که بر فناوری های سبز تاثیرگذارند از آلودگی تا تغییرات آب و هوایی- و همچنین آخرین دستاوردهای فناوری از سراسر جهان، از جمله کانادا، کاستاریکا و استرالیا.

در این شماره به چندین فناوری اثرگذار نگاه شده که به تحقق هدف "سبز" کمک می کنند. یکی از رویکردها ارائه شده در یکی از مقالات در مورد راه حل های اجاق گازهای پاک در جایی است که نتیجه پیشرفت های تکنولوژیکی در افزایش تعداد مدل هایی است که در مقایسه با اجاق های سنتی و آتش باز، آلایندگی کمتری تولید کرده اند. همچنین این شماره متضمن فناوری های پایدار نوین و اقداماتی است که در حوزه های گسترده ای همچون خودروهای الکتریکی، ایمنی مدیریت فاضلاب و مدیریت زیست محیطی قراردارند.

این مجله را بصورت آنلاین در پرتال ایزو به نشانی www.iso.org بخوانید.