آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های استان کردستان تایید صلاحیت خواهد شد

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان از تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار دانشگاه‌های استان کردستان در آینده ی نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: با هدف توسعه و ترویج استاندارد در کشور و همزمان با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، برخی فعالیتهای قابل انتقال ادارات استاندارد به بخش خصوصی واگذارشد. در این بین فعالیت آزمایشگاههای همکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که همزمان با اعلام نتایج آزمون توسط آزمایشگاههای همکار ادارات استادارد استان، تصمیم گیری در مورد صدور/ ابطال/ تمدید نشان استاندارد محصولات صورت می گیرد.

لهونیان افزود: بدین منظور ضوابطی جهت انتخاب آزمایشگاه‌های همکار ایجاد شد و پذیرش درخواست متقاضیان ، منوط به ارزیابی آزمایشگاه متقاضی بر اساس آخرین راهنمای منتشر شده از مرکز ملی تایید صلاحیت و اثبات صلاحیت فنی و مدیریتی آزمایشگاه متقاضی شدکه در این راستا به زودی آزمایشگاه‌های دانشگاه های استان به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد تأیید صلاحیت می شوند.