آزمایشگاه‌های مستقر در شهرستان سقز ارزیابی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان، محمد سعید زاهدی رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت استاندارد گفت: با توجه به اینکه آزمایشگاه‌های همکار استاندارد به عنوان بازوی اجرای سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود ارزیابی این آزمایشگاه‌هها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

زاهدی عنوان کرد:  در این راستا  تیر ماه سال جاری دو آزمایشگاه مصالح ساختمانی و هیدرو استاتیک همکار سقز به دقت و با بررسی تمام جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفت.