آزمون 2331 دستگاه وسایل سنجش اوزان سبک و سنگین در کردستان

 منصور لهونیان، مدیر کل استاندارد استان کردستان گفت: در راستای اجرای رسالت ذاتی و قانونی سازمان ملی استاندارد و به منظور نظارت و کنترل صحت عملکرد وسایل سنجش، وسایل توزین سبک و باسکول‌های جاده‌ای همکف کردستان مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، لهونیان افزود: در هفت ماهه اول سال جاری دو هزار و ۳۳۱ دستگاه سنجش و توزین سبک و سنگین مورد آزمون قرار گرفت که از این تعداد، یک هزار و ۹۸۰ دستگاه اوزان سبک و ۳۵۱ باسکول جاده‌ای همکف است.

وی تصریح کرد: با توجه به اجباری بودن استاندارد وسایل سنجش و توزین و الزامات قانونی پیرامون صحت عملکرد این وسایل، کلیه‌ی واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی ارائه دهنده کالا و خدمات موظفند ضمن استفاده از وسایل سنجش استاندارد، از دقت و صحت عملکرد وسایل توزین مورد استفاده مطمئن شوند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان ادامه داد: آزمون وسایل توزین به صورت دوره‌ای هر سال یک‌بار توسط کارشناسان اداره‌کل و شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده‌ی سازمان ملی استاندارد ایران با مراجعه به واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی انجام می‌گیرد و در صورت صحت عملکرد دستگاه، برچسب ممهور به مهر استاندارد که نشان از عملکرد صحیح آن می‌باشد روی وسیله‌ی توزین نصب می‌شود.

لهونیان در پایان تاکید کرد: برچسب صحت عملکرد حاوی نام وسیله، شماره شناسایی، تاریخ آزمون، تاریخ انقضا و کد آزمایش‌کننده بر روی ترازوها است.