آسانسوراماکن عمومی شهرستان کامیاران بازرسی شد

در راستای استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی کامیاران، بازرسی از این آسانسورها صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اجباری بودن استاندارد آسانسورهای کششی/ برقی و الزام دستگاه‌های اجرایی دولت و مالکان ساختمان‌های با کاربری عمومی جهت استانداردسازی این آسانسورها، بازرسی از آسانسور‌های اماکن عمومی شهرستان کامیاران با همکاری شهرداری این شهرستان انجام شد.

در این بازدید به دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌هایی که آسانسور آنها تاییدیه استاندارد نداشت ضمن تذکر، اعلام شد استفاده از این آسانسورها بدون گواهی استاندارد ممنوع و در صورت استفاده از آسانسور مسئولیت آن بر عهده بالاترین مقام اداره و یا مالک ساختمان است.