آگهی مزایده‌ی اجاره‌ی آزمایشگاه

به اطلاع می رساند اداره‌کل استاندارد کردستان در نظر دارد  چهار آزمایشگاه واقع در شهرستان‌های سقز و مریوان را به صورت اجاره از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید، متقاضیان می توانند در صورت علاقه مندي با مراجعه به سایت اداره کل استاندارد استان کردستان به آدرسwww.isirkurd.ir  بخش آگهی‌ها: مناقصات و مزایده‌ها نسبت به تهیه اسناد فراخوان اقدام و تا تاریخ 30/11/1398 با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نسبت به ثبت نام در مزایده اقدام نمایند.