ابلاغ شرایط احراز و معیارهای ارزیابی فرایند انتخاب واحد نمونه

به اطلاع واحدهای تولیدی استان کردستان می‌رساند، شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه در سال 97-98 در فایل نحوه‌ی انتخاب واحد تولیدی نمونه جهت بهره‌برداری موجود می‌باشد.