اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار می‌کند

اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار می‌کند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از رییس اداره‌ی آموزش و ترویج استاندارد، این اداره‌کل در نظر دارد دوره‌هایی را به صورت مجازی و رایگان برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان آزمایشگاه و کارشناسان استاندارد برگزار نمایید. جهت اطلاع از جدول دوره‌های آموزشی بر روی دوره‌ی مجازی کلیلک فرمایید.