ارتقا درستی زنجیره تامین در روز جهانی تائید صلاحیت

 

Improving the integrity of the supply chain on World Accreditation Day

 

در دنیایی که به طور روزافزون رو به جهانی شدن می رود، تجارت و قابلیت ردیابی پیچیده تر از پیش می شوند زیرا، زنجیره تامین نیز طولانی تر و پیچیده تر از پیش شده است. تائید صلاحیت راهی امن برای کسب و کارها است تا اطمینان از کیفیت و صحت محصولات خود را در هر مرحله فراهم نماید. گفتنی است این مسئله، موضوع روز جهانی تائید صلاحیت هم می باشد. استانداردهای بین المللی ایزو نقشی کامل در این مورد ایفا می کنند.

 

تهیه کردن کالاها از طریق مرزها، معمولاً با نشان دادن انطباق با استانداردها یا قوانین فنی بین المللی یا محلی همراه است، به همین دلیل امور ارزیابی انطباق مانند آزمون و صدور گواهی جزء جدایی ناپذیر این فرایند است. این موارد اثبات می کنند که کالاها آنچه که ادعا شده اند، هستند. تائید صلاحیت به واسطه ارائه ارزیابی مستقل سازمان هایی که آزمون انجام می دهند، ارزش بیشتری را به ارمغان می آورد تا نشان دهد که این نتایج منصفانه، شایسته و نامتناقض هستند.

شکست یا اشتباهات در این زمینه می تواند منجر به ردشدن یا گیرکردن کالاها در مرزها شود که هزینه های مالی و اشتهار قابل توجهی را دربر خواهد داشت.

بدین ترتیب، بهادادن به زنجیره تامین موضوع روز جهانی تائید صلاحیت امسال است که هرساله 19 خردادماه (برابر با 9 ژوئن) برگزار می شود تا آگاهی نسبت به اهمیت تائید صلاحیت را افزایش دهد.

ایزو نه تنها هزاران استاندارد پذیرفته شده بین المللی دارد که الزامات روش آزمون را قبلاً تعیین می کنند، بلکه استانداردهایی برای عملکرد نهادهای ارزیابی انطباق و فعالیت های تائید صلاحیت نیز دارد.

ایزو 28000 با عنوان ویژگی هایی برای سیستم های مدیریت امنیت در زنجیره تامین برای موضوعات بالقوه امنیتی در هر گام فرآیند تامین و استاندارد ISO/IEC 17025  با عنوان الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون که مرجعی بین المللی برای آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمونی است که خواهان نشان دادن نتایج قابل اعتمادند، مثال هایی از این استانداردها هستند.

این استانداردها توسط کمیته ارزیابی انطباق ایزو (CASCO) تدوین شده اند. مجمع بین المللی تائید صلاحیت (IAF) و اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه ها (ILAC)، دو نهاد حمایت کننده از روز جهانی تائید صلاحیت هستند که با کمیته ISO/CASCO برای تدوین این استانداردهای بین المللی همکاری می کنند.

سازمان ملی استاندارد ایران، روز جهانی تائید صلاحیت را به مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) و آزمایشگاه ها و نهادهای فعال در این حوزه، تبریک می گوید.

 

 

منبع: پرتال ایزو

برگردان: پریسا فقیهی