از زحمات رییس استاندارد شهرستان سقز قدردانی شد به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: کامیل کریمیان سرپرست فرمانداری شهرستان سقز و رییس اولین مجمع سلامت شهرستان سقز و محمد سرکوت غوثی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز و رییس اولین مجمع سلامت شهرستان با اهدای لوح تقدیری، از هیوا سلطانی اردلان رییس استاندارد شهرستان سقز جهت تلاش در راستای ارتقای سلامت تشکر و قدردانی شد.