از همیاران استاندارد در کردستان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان، تورج احمدی زاد مسئول نمایندگی استاندارد در سروآباد گفت: با توجه به همکاری‌های مجدانه دستگاه‌های اجرایی ذیربط با استاندارد در راستای انجام رسالت این سازمان که ترویج فرهنگ استاندارد میان آحاد جامعه است، در مراسمی از کارکنان اداراتی که در سال ۱۳۹۷ با نمایندگی استاندارد همکاری فعال داشتند تجلیل شد.

به گفته‌ی احمدی زاد، در این مراسم از روسای ادارات آموزش و پرورش، اداره بهزیستی، شبکه بهداشت وصنعت معدن تجارت قدر دانی شد.

وی افزود: همکاری این ارگان‌ها در راستای اجرای برنامه های نظارتی و ترویجی با استاندارد ستودنی است و امید است این همکاری وتعاملات در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم داشته باشد.

گفتنی است در پایان از همیاران استاندارد با اهدا لوح تقدیری با امضا فرماندار سروآباد و مدیر کل استاندارد کردستان قدر دانی شد.