از 1246 نوع محصول در کردستان نمونه برداری شد

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان از نمونه‌برداری 1246 محصول در 10 ماهه‌ی اول سال 97 خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: به منظور بررسی و کنترل کیفیت محصولات، با همکاری آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج و استان و همچنین پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران، از 1246 مورد محصول واحدهای تولیدی و نمونه‌های گمرکی و همچنین نمونه‌های طاها، وارداتی و شکایتی نمونه‌برداری شد.

وی افزود: از این تعداد 170 مورد محصول مربوط به نمونه‌های طاها، وارداتی و شکایتی بوده که به تفکیک صنعت در شاخه‌های بسته‌بندی و سلولوزی، خودرو و نیروی محرکه و غذایی توسط آزمایشگاه اداره‌کل، آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج استان و همچنین پژوهشگاه آزمون به عمل آمده که 88 درصد آن منطبق و 12 درصد آن نامنطبق با استانداردهای مربوطه بوده است.