استاندارد تجهیزات بازی مهدهای کودک الزامی است

در دیدار مسئول استاندارد سروآباد با رییس بهزیستی این شهرستان بر الزامی بودن تجهیزات بازی مهد‌های کودک تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، تورج احمدی‌زاد مسئول نمایندگی استاندارد سروآباد با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران حفظ ایمنی کودکان است، گفت: استاندارد همواره به طور ویژه بازرسی‌هایی را در قالب گشت‌های مشترک از تجهیزات بازی مهدهای کودک به عمل می‌آورد تا از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کند.

احمدی زاد عنوان کرد: واردکنندگان تجهیزات زمین بازی و شهربازی موظفند برای کالاهای خود گواهی معتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران را ارائه دهند و اگر گواهی انطباق ارایه شده بر اساس استانداردهای دیگری باشد، قابل قبول بودن آن استاندارد باید به تایید معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برسد و گواهی فقط در مورد تایید طراحی و ساخت کالای مورد نظر معتبر است.

وی تصریح کرد: در همین راستا استاندارد به منظور آشنایی سایر ارگان‌ها با وظایف سازمان ملی استاندارد ایران جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار می کند تا با همکاری آنها در گسترش هرچه بیشتر این فرهنگ قدمی مثبت برداشته باشد.

وی در پایان ضمن درخواست همکاری هرچه بیشتراداره‌ی بهزیستی با استاندارد آمادگی این نمایندگی را جهت معرفی تولیدکنندگان تجهیزات بازی استاندارد اعلام کرد.

پیمان رشیدی رئیس اداره‌ی بهزیستی نیز ضمن درخواست برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با استاندارد برای کارکنان این نهاد را نمود و از همکاری‌های نمایندگی استاندارد در شهرستان سروآباد و بازرسی از مراکز مهد کودک تشکر و قدردانی کرد.