استاندارد کردستان مدافع حقوق شهروندان

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: وظیفه‌ی سازمان استاندارد رسیدگی به شکایات مردمی است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل دستگاه‌های نازل سوخت است، این اداره‌کل در همین راستا به بررسی شکایات مردمی در این زمینه پرداخته و می‌پردازد.

وی اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده از اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج در رابطه با گزارشات مردمی در مورد کم فروشی نازل‌های سوخت مایع در آبان ماه سال جاری، گشت مشترکی با حضور رئیس اداره اوزان و اندازه شناسی اداره کل استاندارد،  نماینده اداره تعزیرات حکومتی و کارشناسان مرکز پخش فراورده های نفتی  صورت گرفت.

 

مدیرکل استاندارد استان کردستان عنوان کرد: همزمان با بازرسی از جایگاههای سوخت مایع در سطح شهرستان سنندج آزمون به عمل آمد که خوشبختانه هیچگونه کم فروشی در جایگاه‌های مذکور مشاهده نشد.