استفاده از آخرین ویرایش استاندارد ۱-۱۶۰۰۰ موجود بر سایت سازمان ملی استاندارد

با توجه به هزار و هشتصد و یکمین اجلاسیه کمیته ملی مکانیک، استاندارد ملی 16000 سال 1395 باطل و استاندارد ملی 1-16000چاپ 1399 با عنوان"  موتورخانه‌ها- معاینه فنی دوره‌ای با رویکرد ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا وگازهای گلخانه‌ای - دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره‌ای- قسمت اول: دیگ‌های آب گرم و آب داغ" جایگزین آن شده است. شایان ذکر است آخرین ویرایش استاندارد 1-16000 (چاپ 1399) در سایت سازمان ملی استاندارد به آدرسhttp://www.isiri.gov.ir   وجود دارد،