اصناف مریوان ملزم به راستی آزمایی اوزان سبک هستند

در دیدار مدیرکل استاندارد کردستان با فرماندار شهرستان مریوان بر ملزم شدن اصناف مریوان به استانداردسازی اوزان سبک تأکید شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان، استاندارد کردستان هر ساله به راستی آزمایی و استانداردسازی اوزان سبک طی بازرسی‌های دوره‌ای پرداخته اما این بازرسی‌ها از سال 95 با شدت بیشتری در سطح استان انجام شده است.
در ادامه آرتیکاس اقبال فرماندار شهرستان مریوان نیز  ضمن قول مساعد همکاری با استاندارد، گفت: برای شروع به کار اوزان و مقیاس در راستی آزمایی اوزان سبک در شهرستان مریوان، اصناف ملزم به راستی آزمایی اوزان سبک هستند.
 در پایان مقرر شد جلسه‌ هماهنگی با حضور رییس استاندارد مریوان و رییس اصناف و همچنین رییس صنعت، معدن این شهرستان در خصوص شروع به کار آزمون دوره‌ای ترازوهای اصناف مریوان برگزار شود و کار آزمون دوره‌ای ترازوها از شنبه 15 شهریور در مریوان آغاز شود.