اطلاعیه‌ی سازمان ملی استاندارد ایران

چاپ آگهی اعلام اجباری تجدید نظر ششم استاندارد ملی شماره 117- آبلیمو در روزنامه رسمی

متن آگهی به شرح زیر جهت اطلاع اعلام می‌گردد:

بر مبنای مصوبات نود و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 11/1376، آبلیمو مشمول استاندارد اجباری می‌باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 117 تحت عنوان آبلیمو ترش _ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون در یک هزار و ششصد و سی و ششمین اجلاسیه‌ی کمیته‌ی ملی مربوطه مورد تجدید نظر ششم قرار گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.

الزامات قانونی: لذا کلیه‌ی تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم به عمل آورند.

واردات فرآورده‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس از انقضای مهلت مقرر بر حسب ضرورت و اولویت باید منطبق با استانداردهای ملی و با استاندارد‌ها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران باشد. صادرات فرآورده‌های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور گواهی انطباق بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف و با صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندراد ایران خواهد بود. کلیه‌‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان‌ها به ادارات‌کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباط بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران