اطلاعیه

نظر به بررسي هاي انجام گرفته در خصوص همپوشاني استانداردهاي جديد تاييد نوع خودرو با استانداردهاي اجباري قطعات خودرو بدين وسيله به اطلاع مي رساند:

  • قطعه شيشه ايمني داراي علامت استاندارد معتبر (استاندارد سري 709) معادل رعايت الزامات استاندارد SUPPLEMENT 4 TO THE 01 SERIES OF AMENMENTS) ECE R43 محسوب مي گردد.
  • قطعه تاير داراي علامت استاندارد معتبر (استاندارد هاي سري 2و1-1093 و 2و1-2169) معادل رعايت الزامات استانداردهايSupplement 17 to the 02 series of amendments to the Regulation and Supplement 20 to the original version of the Regulation

ECE R30 و ECE R54 محسوب مي گردد.