اطلاعیه

شرایط و ضوابط تایید اشخاص حقیقی درون سازمانی و برون سازمانی برای متقاضیان جدید تدوین استاندارهای ملی ایران

 

به اطلاع می‌رساند، در راستای ارتقای سطح کیفی استانداردسازی در کشور و همچنین انتخاب متقاضیان تدوین استانداردهای ملی ایران دارای صلاحیت، شرایط و ضوابط تایید اشخاص حقیقی درون سازمانی و برون سازمانی برای متقاضیان جدید تدوین استاندارهای ملی ایران به شرح زیر می‌باشد:

 

 • مدارک لازم برای تایید اشخاص حقیقی برون سازمانی با پروانه کارشناسی
 • پروانه کارشناسی در حوزه تدوین استانداردهای ملی
 • مدارک لازم برای تایید اشخاص حقیقی برون سازمانی به صورت بدون حق الزحمه
 • گواهی آموزشی دوره های استاندارد شماره 5 و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران طی 3 ساله گذشته از درخواست
 • مدرک تحصیلی دانشگاهی
 • مشارکت در تدوین حداقل 3 استاندارد ملی
 • ارسال و تایید رزومه کاری
 • مدارک لازم برای تایید همکاران درون سازمانی
 • گواهی آموزشی دوره های استاندارد شماره 5 و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران طی 3 ساله گذشته از درخواست
 • مدرک تحصیلی دانشگاهی
 • مشارکت در تدوین حداقل 3 استاندارد ملی

در ضمن در صورت تکمیل کلیه مدارک و مستندات فوق متقاضی باید در سامانه تدوین استانداردهای ملی به آدرس http://ison.isiri.gov.ir/ نیز ثبت نام خود را کامل کند.