اعتلای نام ایران در مجامع بین المللی با انتخاب بانوی ایرانی به ریاست DEVCO

شورای بین المللی استاندارد، مژده روشن طبری، نماینده جمهوری اسلامی ایران را به سمت ریاست کمیته کشورهای در حال توسعه ایزو(DEVCO) برای دوره 2021-2022 منصوب کرده است.

ریاست این کمیته که بیش از ۱۲۲ عضو دارد با پیشنهاد نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یکی از اعضای ایزو مطرح شده بود که مورد استقبال شورای ایزو قرار گرفت.

این موفقیت نه تنها در ساختار ایزو بلکه در تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای سازمان و کشور تاثیرگذار است.

دبیرکل ایزو با ارسال پیامی ضمن تبریک به رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مژده روشن طبری را به عنوان رییس کمیته کشورهای درحال توسعه معرفی کرد. 

بی شک کسب اعتماد و آرا اعضای ایزو در شرایط کنونی که دشمنان از هر بزنگاهی برای به انزوا کشیدن ایران چشم پوشی نمی کنند، نتیجه مساعی، اعتبار بین المللی و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران بوده است.

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان با تبریک این موفقیت، آمادگی خود را برای همکاری بیش از پیش اعلام می دارد تا برآیند هم افزایی ها و همدلی ها به اعتلای نام سازمان ملی استاندارد ایران و کشور عزیزمان  در صحنه های بین المللی منتج شود.