اعلام فهرست کالاها و اقدمات آسیب رسان به سلامت سال ۱۳۹۹

به اطلاع می‌رساند با توجه به قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده 7 بند ج: هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، براساس تشخیص و اعلام وزرات بهداسشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه‌ی رسانه‌ها ممنوع است. لذا به منظور صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از القای مصرف این کالاها و خدمات در مورد اعمال ممنوعیت تبلیغات اقلام این فهرست در تمامی رسانه‌ها و موارد تبلیغاتی، لیست اقلام آسیب رسان جهت اطلاع همشهریان گرامی در پیوست موجود می باشد.