اقدامات استاندارد کردستان در راستای مقابله با کرونا

 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، به گفته‌ی معاون ارزیابی انطباق استاندارد کردستان: بر اساس تصمیم کمیته بحران استان 4 واحد تولید محصولات بهداشتی و شوینده در سطح استان جهت تولید مایع ضدعفونی دست و سطوح انتخاب شدند که این اداره‌کل ضمن انجام بازرسی و نظارت بر خط تولید نسبت به نمونه برداري از محصولات این واحدها اقدام و ۴ نمونه جهت انجام آزمون به آزمایشگاه ارسال شد.

طبق گفته‌ی این مقام مسئول بر اساس گزارش‌هاي مردمی مبنی بر وجود اتانول تقلبی در بازار، بازرسی‌هاي غیرمحسوس از مراکز عرضه محصولات بهداشتی انجام شد که متاسفانه در تعدادي از مراکز اتانول بر اساس اظهار فروشنده در بطري‌هاي ۴۵۰ سی سی بدون هیچگونه نشانه‌گذاري مشاهده شد و دو مورد از این محصولات در آزمایشگاه  اداره کل استاندارد مورد آزمون قرار گرفت که هر دو الکل متانول بودند و ضمن تذکر به عرضه کننده در فروشگاه مورد نظر جمع آوری شد.