انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه سال 99

در راستای انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه سال 99 استان کردستان، افراد متقاضی که شرایط لازم را مطابق با دستورالعمل مربوطه دارا باشند می‌توانند مدارک و مستندات خود را همراه با فرم ضوابط ارزشیابی تکمیل شده جهت بررسی به اداره‌کل استاندارد استان کردستان ارسال نمایند، آخرین مهلت ارسال مدارک 31 خرداد ماه می باشد، به مدارکی که بعد از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت اطلاع از شرایط ورود به به فرآیند انتخاب و راهنمایی تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت استانی و ملی و دریافت فرم ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت بر روی کلمه فرم کلیک فرمایید.