انتشار استاندارد جدید بازدهی آب

در حالی‌که بخشهایی از جهان سرشاراز آب شیرین هستند قسمت های دیگر با بحران خشکسالی دست به گریبانند. نکته قابل توجه اینکه تنها بخش کوچکی از اب شیرین موجود، در دسترس ما قرار دارد، زیرا بخش عمده آن در دریاها یا مناطق برفگیر و یخچال های طبیعی محبوس هستند. از آنجا که افزایش جمعیت فشار مستمری را بر این منابع محدود وارد می کند، استفاده بهینه از داشته هایمان تنها راه حل موجود است. اخیرا استاندارد بین المللی جدیدی برای کمک به این معضل منتشر شده است.

آب در حال تبدیل به یک کالای نایاب در بسیاری از نقاط جهان است. این اتفاق علت های متفاوتی دارد که تغییرات اقلیمی  عمده ترین آنست. عوامل مهم دیگر شامل مصرف انسانی و افزایش روش های آب- محور در تولید و کشاورزی می باشد. براساس گزارش سازمان ملل  طی صد سال اخیر به موازات رشد جمعیت استفاده از آب دو برابر شده است که این به معنای آوارگی هفتصد میلیون نفر به دلیل بی آبی تا سال 2030 خواهد بود.

به دلیل اینکه امکان تولید بیشتر وجود ندارد، استفاده موثر از منابع موجود تنها راه حل است.

استانداردISO 46001 (سیستم های مدیریت بهره وری آب-الزامات و دستورالعمل استفاده) برای کمک به  همه سازمان ها اعم از بزرگ و کوچک و با هر گرایشی منتشر شده تا به آنان در بازدهی بیشتر آب کمک کند.

با ایجاد یک چارچوب و راهنمای شفاف درباره ی مدیریت بازدهی آب، ISO 46001 روش‌ها و ابزارهایی برای ارزیابی و محاسبه آب مصرفی همراه با راه های شناسایی و اجرای بهینه سازی مصرف آب فراهم می‌کند. به این ترتیب کاربران استاندارد مستقیما در برنامه"آب سالم و بهداشت" از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، مشارکت خواهند داشت. هدف از این برنامه تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان است.

این استاندارد الهام بخش تدوین یک استاندارد ملی در سنگاپور که یکی از کشورهای پیشرو در کمک به سازمان ها در بهره مندی از سیستم های مدیریت موثر در استفاده از آب می باشد.

ISO 46001 در گروه کاری 12 با عنوان"مدیریت موثر آب" مربوط به کمیته فنی 224 ایزو (خدمات مربوط به منابع آب آشامیدنی و سیستم های فاضلاب و سیلاب‌های سطحی) تدوین شده که دبیرخانه این کمیته فنی را AFNOR (فرانسه) برعهده دارد.

 

ترجمه:  کیواندخت پیرمحمدی - دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل

منبع: ISO NEWS – July 2019