انجمن مدیران کنترل کیفیت بر رسالت خود باید ثابت قدم باشند

در دیدار مدیران کنترل کیفیت شهرستان سقز با رییس استاندارد این شهرستان ضمن بررسی مشکلات مدیران کنترل کیفیت بر ثابت قدم بودن این مدیران در رسالتشان تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، در این نشست خالد زرافشان رییس استاندارد سقز از کم کاری و به حاشیه رفتن انجمن در این اواخر بسیار گله مند بود و گفت: انجمن بایستی تمام مسولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد تا بتواند تمام و کمال حامی اعضای خود باشد و به وضعیت مدیران کنترل کیفیت رسیدگی کند.

وی عنوان کرد : درصورتی که انجمن به وظایف خود کاملا رسیدگی کند و وضعیت موجود را به نحو احسن بهبود دهد این اداره نیز در قالب وظایف قانونی خود از انجمن حمایت خواهد کرد.

گفتنی است در این جلسه ضمن مشخص کردن برنامه‌ها و اهداف آینده انجمن، مصوب شد در موعد‌های مقرر جلساتی جهت بررسی پیشرفت کاری و نحوه انجام آنها و همچنین رفع مشکلات ارتباطی  با ادارات مربوطه برگزار شود.