اولین جلسه مدیریت سبز در کردستان تشکیل شد

اولین جلسه ی مدیریت سبز با هدف کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاههای دولتی در راستای تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست در کردستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: به منظور مدیریت و کنترل میزان آلودگی ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ در دولت، موضوع مدیریت سبز یا دولت سبز در قانون بودجه دولت دیده شد.

بر اساس این گزارش  در راستای کنترل هزینه های جاری دولت ها، برخورداری از دستورالعمل و آیین نامه های مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب و انرژی و کاغذ در دستگاه های دولتی، جلسه ی "مدیریت سبز" با حضور مدیرکل و معاونین استاندارد کردستان تشکیل شد.

در این جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و مواردی در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی و کمک به کاهش مصرف حاملهای انرژی به تصویب رسید.