ایمنی در هر سطحی: اولین استاندارد بین المللی برای بالابرهای مسافربری منتشر شد

 

Safety at every level: first international standard for passenger lifts just published

 

در هر لحظه، صدها هزار آسانسور حمل کالا و مسافر در جهان با ایمنی استفاده و ما را به راحتی به بالا و پائین منتقل می کنند که البته این کار به مدد برخی استانداردهای بسیار دقیق انجام می شود. اما قوانین ملی یا منطقه ای و دستورالعمل هایی که در این مورد اعمال می شوند در استانداردهای مختلفی مشخص شده اند که تجارت بین المللی آنرا به یک مشکل تبدیل کرده است. برای اولین بار، استاندارد تازه منتشر شده ایزو همه این استانداردها را هماهنگ کرده و ارتقا ایمنی و رشد فناوری را میسر ساخته است.

استفاده از آسانسورها هزاران سال قبل و به صورت استفاده از قرقره های دستی، نظیر آنچه که بردگان رومی در آمفی تئاتر روم باستان (Coliseum) به کار می بردند، شروع شد. امروزه برخی از این شاهکارهای نفس گیر مهندسی مانند Gateway Arch در میسوری هستند. با این حال، اکثراً کمتر پرزرق و برق بوده و صرفاً به منظور جابجایی میان طبقات مورد استفاده قرار می گیرند.

سه استاندارد اصلی در سراسر جهان برای طرح رئوس مطالب مکانیکی و ویژگی های عملکردی آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرند که از سطح ایمنی و کیفی یکسانی برخوردارند. از آنجا که همگی از الزامات متفاوتی برخوردارند و مرتبط با اقتصاد حوزه ای هستند که در آن عمل می کنند، بنابراین لزوماً و همیشه در دیگر نقاط جهان پذیرفته نیستند.

استاندارد ISO 8100 با عنوان آسانسور برای حمل افراد و کالاها- بخش 1: آسانسورهای مسافری و کالابر، بخش 2: قوانین طراحی، محاسبات، آزمایشات و آزمون های اجزاء آسانسورها به این مشکل فائق آمده و این کار را به واسطه ارائه الزامات موافقت شده بین المللی انجام می دهد که در سراسر جهان برای استفاده در همه حوزه های اقتصادی به تائید رسیده و مطابق با کلیه قوانین محلی می باشد.

بخش 1 و 2 این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/TC 178 با عنوان آسانسورها، پله های برقی و پیاده روهای متحرک تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده سازمان استاندارد فرانسه (AFNOR) می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به پرتال سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) به نشانی www.iso.org مراجعه کنید.

 

منبع: پرتال ایزو

مترجم: پریسا فقیهی