بازدید مدیر کل استاندارد کردستان از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان از آزمایشگاه همکار فنی و مکانیک خاک کردستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، ژیلا یزدانی ضمن دیدار با مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از این آزمایشگاه نیز بازدید کرد.

یزدانی در این دیدار ضمن تبریک مسئولیت جدید مدیر آزمایشگاه،ر از همکاری مدیر و پرسنل آزمایشگاه به عنوان بازوهای فنی اداره‌کل تشکر و قدردانی کرد.

وی با تشریح وضعیت کیفیت مصالح ساختمانی استان به لزوم کنترل و آزمون دقیق فرآورده‌های ساختمانی در استان و همکاری و تعامل هر چه بیشتر تاکید کرد.

در ادامه احمدی مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: امیدواریم بتوانیم با توجه به امکانات و نیروهای فنی آزمایشگاه، دامنه کاری و تعامل و همکاری خود را با  استاندارد توسعه دهیم.