بازرسی از جایگاه های سوخت شهرستان دهگلان

در راستای کنترل نازل های سوخت مایع شهرستان دهگلان، در دی ماه سال جاری این نازل‌ها زیر ذره‌بین استاندارد قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، زاهد امیری حسینی کارشناس استاندارد در شهرستان دهگلان گفت: در راستای اطمینان از صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع در سطح شهرستان دهگلان، گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کردستان صورت گرفت.

 وی عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به بازرسی‌ها و آزمون دقیق  از جایگاههای سوخت مایع در سطح  این شهرستان هیچگونه کم فروشی مشاهده نشد.