بازرسی از جایگاه های سوخت شهرستان قروه

در راستای کنترل نازل های سوخت مایع شهرستان قروه،  در دی ماه سال جاری این نازل‌ها زیر ذره‌بین استاندارد قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، شهرام محمدی مسئول استاندارد شهرستان قروه گفت: جهت تامین خواسته‌های مردمی  و در راستای اطمینان از صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع در سطح شهرستان قروه، گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان کردستان صورت گرفت.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به بازرسی‌ها و آزمون دقیق  از جایگاههای سوخت مایع در سطح  این شهرستان هیچگونه کم فروشی مشاهده نشد.