بازرسی از مراکز عرضه لوله‌های فولادی مخصوص گاز

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور بررسی استفاده از لوله های غیراستاندارد در قالب تغییر شکل ظاهری لوله‌های عادی به عنوان لوله مانسمان، بازرسی از مراکز عرضه ی لوله های فولادی در شهرستان دیواندره انجام شد.

بر اساس این گزارش خوشبختانه در تمامی این مراکز لوله‌های استاندارد عرضه و به فروش می رسد.