بازرسی از مزرعه گردوی روستای آلمانه‌ی شهرستان سروآباد

در مهر ماه سال جاری از مزرعه گردو تحت عنوان محصول سالم بازرسی و نمونه برداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای حمایت از محصول سالم و ارگانیک کشاورزی و اخذ پروانه حد مجاز آلاینده‌ها توسط صاحبان مزارع کشاورزی در مهر ماه سال جاری طی گشت مشترکی از مزرعه گردو در روستای آلمانه شهرستان سروآباد بازرسی و نمونه برداری شد.

بر اساس این گزارش این نمونه ها توسط آزمایشگاه‌ همکار سازمان ملی استاندارد آزمون و در صورت انطباق محصول با استاندارد ملی مربوطه پروانه حد مجاز آلاینده ها صادر خواهد  شد.