بازرسی استاندارد از سطح بازار کامیاران

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای پایش بازار و کنترل وجود قرص در انواع خوارکی به ویژه کیک، گشترک مشترک بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان کامیاران با همکاری کارشناسان اداره صمت این شهرستان انجام شد.

گزارش بازرسان ما در کامیاران حاکی بر آن است که خوشبختانه در شهرستان کامیاران هیچگونه محصول خوراکی مشکوک یا آلوده‌ی حاوی قرص دیده نشد.