بانوان اداره کل محیط زیست کردستان با استاندارد آشنا شدند

در راستای ترویج فرهنگ استاندارد دوره‌ی آموزشی آشنایی با استاندارد برای بانوان اداره کل محیط زیست کردستان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این دوره شرکت‌کنندگان با سازمان ملی استاندارد، بخش‌های مختلف و دامنه فعالیت این سازمان و همچنین آشنایی با محصولات ایمن و چگونگی برخورد با محصولات ناایمن و غیراستاندارد آشنا شدند.

همچنین در خصوص استاندارد‌های تدوین شده مرتبط با محیط زیست و نحوه‌ی کاربرد و همکاری با سازمان ملی استاندارد توضیحاتی ارائه شد.