برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد در کردستان

دوره‌‌ی آموزش آشنایی با استاندارد و قوانین و مقررات صادرات و واردات، بهمن ماه سال جاری در اتاق بازرگانی کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، در این دوره که به همت مسئول امور بانوان استاندارد کردستان برای بانوان بازرگان و پرسنل اتاق بازرگانی کردستان برگزار شده بود شرکت‌کنندگان با قوانین و مقررات صادرات و واردات در سازمان ملی استاندارد ایران آشنا شدند.

هیرش کانی سانانی رییس اداره‌ی ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد در این دوره با اشاره به حفظ و توسعه بازارهای صادراتی کشور گفت: جلوگیری از صدور کالای نامرغوب موجب توسعه صنایع و تولیدات و اشتغال در کشور خواهد شد.

کانی سانانی افزود: از اهداف سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه‌ی ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی، حمايت از حقوق مصرف کنندگان از لحاظ بهداشتی، ايمنی، ضوابط زيست محيطی و اقتصادی، حمايت از حقوق توليدکنندگان داخلی در مقابل تخريب بازار و رقابت نامطلوب و ممانعت از ورود کالاهای مغاير با استاندارد و ضوابط فنی همچنین حمايت از تجار و بازرگانان داخلی در مقابل تضييع حقوق آنها در خصوص کميت و کيفيت کالاهای خريداری شده حسب شرايط مندرج در اسناد خريد می‌باشد.

وی عنوان کرد: در دنياي امروز بدون پرداختن به استانداردها، تقويت رقابت پذيري توليدات ملي در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي ميسر نخواهد شد، در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران در ارتباط با اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی جهت افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و همچنین شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در این حوزه تدوین کرده است.