برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد در سروآباد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، دوره آموزشی آشنایی با استاندارد در ثبت احوال شهرستان سروآباد  برگزار شد.

در این دوره کارکنان ثبت احوال شهرستان ضمن آشنایی با قانون نظام تقویت و توسعه‌ی استاندارد و وظایف سازمان ملی استاندارد با استاندارد بودن  نوع کاغذ، جوهر و سایر ابزار کار مورد استفاده در صدور شناسنامه آشنا شدند.

در پایان دوره جهت آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با استاندارد، کتابچه و بروشورهای ترویجی توزیع شد.