برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم  استاندارد در سرو آباد

در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی دانش آموزان، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم استاندارد و اهمیت استاندارد سازی در دبیرستان علم و دین سرو آباد در آیان ماه سال جاری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان : در این دوره دانش آموزان با وظایف سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد ، اهمیت وجود نشان استاندارد بر روی کالاهای مصرفی، سامانه پیامکی 10001517، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر دانستنیهای استاندارد آشنا شدند.