برگزاری دوره آموزشی استاندارد درفرمانداری شهرستان بانه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استاتن کردستان: در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی بیشتر جامعه ،نمایندگی استاندارد بانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد در فرمانداری شهرستان بانه با حضور کارشناسان فرمانداری و بخشداری های تابعه کرد. در این دوره  ضمن ارائه ی مطالبی در ارتباط با وظایف استاندارد، ادارات مختلف درون سازمانی استاندارد و اداره کل استاندارد کردستان برای شرکت کنندگان، در خصوص سامانه پیامکی 10001517 سازمان ملی استاندارد ، توضیحات لازم داده شد.