برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کردستان

در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان واحدهای تولیدی، مرداد ماه سال جاری، دوره آموزشی «الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001:2018» در اداره‌کل استاندارد استان کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این دوره که با همکاری مرکز آموزشی معیار دانش پارس به مدت دو روز برگزار شده بود، شرکت‌کنندگان با مطالبی همچون مروری بر مبانی ایمنی و بهداشت شغلی، مفهوم سیستم مدیریتی و چرخه PDCA، تاریخچه ISO 45001، اهداف ISO 45001، مهم‌ترین تغییرات در ISO 45001:2018 نسبت به OHSAS 18001:2017، تشریح الزامات ISO 45001:2018 (دامنه کاربرد/ استاندارد مرجع/ مراجع اصلی/ تعاریف و اصطلاحات/ محیط/ بافت سازمان/ رهبری و مشارکت کارکنان/ طرح‌ریزی/ پشتیبانی/ عملیات/ ارزیابی عملکرد/ بهبود)، آشنا شدند.