برگزاری دوره آموزشی IMS برای دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای ترویج استانداردها به ویژه استانداردهای مدیریتی، دوره‌ی آموزشی آشنایی دانشجویان رشته بهداشت محیط با نحوه پیاده سازی و آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این دوره مفاهیم استانداردهای ایزو 9001، 14001و 45001 برای دانشجویان تشریح و نکات کلیدی در پیاده سازی این استانداردها توضیح داده شد.