برگزاری مسابقه اذان در استاندارد کردستان به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور توسعه‌ و ترویج فرهنگ نماز، مسابقه‌ی اذان ویژه‌ی کارکنان، در اداره‌کل استاندارد استان کردستان برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این مسابقه داوران پس از اجرای اذان شرکت‌کنندگان، نفرات برتر را انتخاب کردند که اسامی نفرات برتر به ترتیب، محمد حسین‌پناهی، حسین محمدی و توفیق کریمی می‌باشد.
گفتنی است هدف از  برگزاری این گونه مسابقات در ادارات ترویج فرهنگ قرآن و نماز میان پرسنل است همچنین ترویج فرهنگ انسان‌ساز قرآن کریم از مهم‌ترین حرکت‌های فرهنگی است که آحاد جامعه را در برابر آفات ناشی از تهاجم فرهنگی دشمنان مصونیت می‌بخشد.