برگزاری گردهمایی منطقه ای حوزه ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران

جلسه ی گردهمایی منطقه ای حوزه ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در این گردهمایی که با حضور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در سالن جلسات اداره استاندارد همدان برگزار شده بود مدیران کل استاندارد استانهای غرب کشور(ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه) حضور داشتند.