به نشان در فضای مجازی میهمان کودکان شد

به‌نشان عروسک ترویجی و محبوب  کودکان، میهمان این نوشکفته‌های استانداردجو شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به دنبال شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور عروسک ترویجی در میان کودکان، به همت واحد ترویج اداره‌کل استاندارد کردستان و با همکاری مهد کودک کمند شهرستان سنندج، نسرین احترامی کارشناس استاندارد به اتفاق "به نشان" عروسک ترویجی و محبوب کودکان، در مهد کودک کمند اقدام به تهیه و ضبط کلیپ‌های ترویجی برای کودکان سنین پیش دبستانی کرد.

گفتنی است این کلیپ‌های آموزشی ترویجی در کانال مهدکودک کمند به منظور بهره‌برداری در اختیار کودکان و اولیا قرار می‌گیرد.