تدوین استاندارد ملی نمازخانه برای اولین بار در کردستان

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان از تدوین استاندارد ملی نمازخانه با کمک کارشناسان این اداره کل و اداره کل استاندارد استان زنجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استان کردستان، منصور لهونیان، در کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی نمازخانه، اظهار کرد: هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات عمومی برای فضای مورد نیاز نمازخانه در اماکن اداری، متناسب با شأن نماز در فقه جعفری و مذاهب چهارگانه اهل سنت جهت انجام این فریضه، حفظ و رعایت کرامت نمازگزاران ترویج فرهنگ نماز و اشاعه آن در جامعه است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان افزود: از مهم ترین عوامل مؤثر در طراحی معماری فضاهای عمومی پیش‌بینی تقاضای استفاده از آن و تعیین مساحت فضا است دراین راستا در تدوین استاندارد نمازخانه ادارات باید میزان فضای کافی جهت انجام اعمال عبادی تمامی کارمندان آن اداره در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: تمامی اعضای حاضر در کمیسیون باید در تدوین این سند نهایت همکاری را داشته باشند تا بتوان استانداردهای نمازخانه ادارت را به بهترین شکل تدوین کرد.
رستم خانی، نماینده اداره کل استاندارد استان زنجان در ادامه این جلسه گفت: تدوین استاندارد نمازخانه در دو بخش اماکن اداری، تجاری و بین راهی و استاندارد مساجد و شبستان‌های روستایی و شهری به صورت مجزا است.
وی مهم ترین مشکل کشور در این بخش را عدم نظارت بر نمازخانه ها دانست و اعلام کرد: در طراحی نمازخانه‌ها نیز باید بخش امنیتی، ساختاری، فنی و ... آن ها مدنظر قرار گیرد.

کامل گلباغی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد کردستان در این جلسه اظهار کرد: در احداث هر نمازخانه چهار رکن عمران، کارکرد، مخاطبان و ارزیابی را باید مد نظر قرار داد و در معیار و سنجش استاندارد نمازخانه ادارات به این چهار رکن توجه شود.