ترغیب آزمایشگاههای سایر ارگانها به دریافت گواهینامه 17025

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، محمد سعید زاهدی رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت استاندارد گفت:  توسعه خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور و استان از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد می‌باشد و در این راستا از یکی آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده دامپزشکی در شهرستان سقز بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید شرایط و امکانات آزمایشگاه برای دریافت گواهینامه 17025 و ارائه خدمات به سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی های لازم برای تسریع در این امر به مسئولین آزمایشگاه ارائه شد.