تشکیل جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد در زمینه برق و الکترونیک

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پیرو تصویب پیشنهاد استاندارد کردستان در کمیته برنامه‌ریزی سازمان ملی استاندارد جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی  با عنوان «. خواص دي الكتريك و مقاومتي مواد عايق- قسمت 2 گذردهي نسبي و ضريب افت - فركانس‌هاي فني » بر اساس منبع "IEC/TR 61282-3 IEC 62631-2-1 2018 " درآذر ماه امسال، جلسه مشترک با حضور کارشناسان شرکت مخابرات کردستان در زمینه‌های مختلف ، اساتید دانشگاه کردستان، در محل سالن جلسات شرکت مخابرات کردستان برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه مطالبی همچون شرح جایگاه تدوین و استانداردنویسی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مبحث تدوین  و روش اجرای آن در سازمان ملی استاندارد ، نیاز به مشارکت و همفکری اشخاص حقوقی و حقیقی ذینفع و ذیحق، مراحل انجام تدوین از پیشنهاد تا تصویب و اخذ شماره ملی و شیوه استانداردنویسی از لحاظ فنی و نگارشی تبیین شد.